Etapp 7: Bosön (9/9)

Den sjunde etappen av Lidingö Challenge går på Bosön – en halvö som i väster möter Grönstaviken, i norr Askrikefjärden och i öster Södergarnsviken. Bosön domineras av två berg, ett i öster och ett i väster. Det östra berget är förhållandevis brant och bitvis svårsprunget på grund av steniga partier. Det västra berget är något flackare och mer lättsprunget. Uppe på höjderna hittar vi den för Stockholm så karaktäristiskt öppna hällmarksterrängen och längre ner på sluttningarna blir skogen något tätare. Området är ett strövområde och genomkorsas av flertalet mindre stigar.

Anna Bachman
Född 1990
6:a Tiomila och 1:a Student-VM stafett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *