Monthly Archives: March 2014

Etapp 8: Kottla (16/9)

Den åttonde etappen av Lidingö Challenge går runt Kottlasjön. Norrut återfinns små, lättlöpta höjdpartier med motionsspår och stigar som slingrar sig fram i området. Ett mindre område med friliggande hus och en större grusväg utgör inslag i terrängen norr om Kottlasjön. På andra sidan sjön ändrar sig terrängen något. Det som urskiljer sig är den sluttning som löper längs med Kottlasjöns södra kant. Sluttningen är markant och brant men väl ovanför den breder ett flackare lättlöpt område ut sig med ett rikligt inslag av små stigar. Här bjuder terrängen in till löpning i hög fart.

Filip Dahlgren
Född 1988
SM-guld 2013 och 13:e i Världscupen

Anmälan öppnar 1 april

En vecka kvar till anmälan öppnar för Lidingö Challenge 2014!

De första 100 som anmäler sig till Lidingö Challenge 2014 kommer att få en Silva 6 Nor tumkompass (värde 450 kronor). Villkor: registrering och anmälan ska ske på Lidingö Challenge hemsida och deltagande ska ske på första etappen. Kompassen utlämnas personligen vid starten av första etappen. Anmälan öppnar 1 april 2014 kl 12:00. Välkommen!

Etapp 7: Bosön (9/9)

Den sjunde etappen av Lidingö Challenge går på Bosön – en halvö som i väster möter Grönstaviken, i norr Askrikefjärden och i öster Södergarnsviken. Bosön domineras av två berg, ett i öster och ett i väster. Det östra berget är förhållandevis brant och bitvis svårsprunget på grund av steniga partier. Det västra berget är något flackare och mer lättsprunget. Uppe på höjderna hittar vi den för Stockholm så karaktäristiskt öppna hällmarksterrängen och längre ner på sluttningarna blir skogen något tätare. Området är ett strövområde och genomkorsas av flertalet mindre stigar.

Anna Bachman
Född 1990
6:a Tiomila och 1:a Student-VM stafett

Etapp 6: Elfvik (2/9)

Den sjätte etappen av Lidingö Challenge går ute på Elfvikslandet. Här möter löparen ett vackert naturområde med omväxlande skog och öppet kulturlandskap. Terrängen är relativt flack och lättlöpt. På norra delen av Elfvikslandet finns sammanhängande skogspartier med ett flertal motionsspår för löpning och ett stort antal ridstigar. Skogsmarken avgränsas av öppna betesmarker och ängar. I syd-nordlig riktning från Elfviks allé sträcker sig ett öppet stråk av ängsmark fram till Fågelöudde. Den östra delen av området domineras av Elfviks gård med anor från 1300-talet. 
Helena Karlsson
Född 1992
3:a SM medel och JVM-guld

Etapp 5: Långängen (26/8)

Den femte etappen av Lidingö Challenge går vid Långängen som är en del av Långängen-Elfviks naturreservat. Här möts löparen av en fantastisk kombination av vacker natur och rik kulturhistoria. I området finns omväxlande kulturmark, vattendrag och skogspartier. Området är småkuperat, men det är en betydande nivåskillnad främst mellan Ekholmsnässjön och berget söder om sjön. Berget är 48 m högt, vilket är den högsta punkten inom området. Långängens gård finns omnämnt i skrifter från sent 1300-tal men troligtvis är gården mycket äldre. I ättehagen som ligger nordväst om gårdsbyggnaderna finns ett gravfält från den yngre järnåldern.

Anders Carlsson
Född 1989
1:a Smålandskavlen och 6:a Tiomila

Etapp 4: Ekholmsnäs (20/5)

Den fjärde etappen av Lidingö Challenge går i Koltorp. Här finns Ekholmsnäsbacken, en slalombacke med en fallhöjd på ca 70 meter. På sommarhalvåret erbjuder Ekhomsnäsbacken den hugade löparen stora möjligheter till utvecklande backträning. Här finns gammal ekskog, med ängar och hagar nedanför berget som i söder och öster ansluter till Långängen-Elfviks naturreservat. Terrängen i Koltorp är mycket blandad med öppna ängsmarker och skogspartier. Skogspartierna är kuperade och stigrika.

Mårten Boström
Född 1982
VM-guld 2013 och 1:a Köpenhamns Marathon 2011

Etapp 3: Sticklinge (13/5)

Den tredje etappen av Lidingö Challenge går i Södra Sticklinge. Här möter löparen ett kuperat område med krävande löpning. I detta område finns bland annat Lidingöloppets mest kända och utslagsgivande utmaning: Abborrbacken. På en sträcka på ca 520 meter stiger Lidingöloppets spår från Värtans strandkant upp till en högsta punkt på 48 meter över havet. Denna höjdskillnad präglar terränglöpningen i hela området. Den öppna skogen gör att man ser långt när man ligger uppe på höjderna och kan därför hålla hög fart. Mitt tips är att lyfta blicken och att hålla koll på riktningen så blir det en enkel match att behärska denna terräng.

Fredrik Johansson
Född 1986
EM-silver stafett och 1:a Smålandskaveln 2013

Etapp 2: Yttringe (6/5)

Den andra etappen av Lidingö Challenge går i Yttringe som ligger mellan Rudboda och Elfvik. Terrängen bjuder på det mesta en orienterare kan önska. Platta partier med öppen och lättlöpt skog blandas med rejält branta sluttningar. Detta sätter orienteringsförmågan på prov. Man får höja blicken och löpa fort i de snabba partierna, ta ut krafterna i de branta backarna och sänka farten och läsa kartan noggrant i de lurigare områdena. I området finns till och med en fin myr där man för en kort stund kan få känslan av att befinna sig i fjälltrakterna, långt från stadens brus.

Annica Gustafsson
Född 1983
SM-guld stafett och 1:a Tiomila

Etapp 1: Grönsta (29/4)

Den första etappen av Lidingö Challenge går vid Grönsta. Terrängen är måttligt kuperad och mellan höjdpartierna finns ett stort antal sankmarker av varierande storlek. Höjdpartierna är många och diffusa. Skogen domineras av tall med inslag av bland annat gran och lövträd. Stora delar av området är relativt lättsprunget med god framkomlighet. Skogen mellan Grönsta och Sticklinge är ett mycket populärt friluftsområde. Det finns gott om löpbara stigar utöver de anlagda motionsspår som går i området. I norr ligger Grönstakolonin och Trolldalen som är Sveriges äldsta och näst äldsta sportstugeområden.

Sofia Adolfsson
Född 1987
10:a SM stafett 2013 och 13:e Tiomila 2013

Banläggning

SM Sprint 2012 - Øystein Kvaal Østerbø (1)Banläggare för Lidingö Challenge är Øystein Kvaal Østerbø som är norsk mästare och som bäst 3:a i världscupen i orientering. Här förklarar Øystein hur han tänkt vid banläggningen för Lidingö Challenge:

“Lidingö Challenge innebär tuff terränglöpning och enkel orientering. Terränglöpningen är bitvis krävande eftersom det under banan är stora höjdskillnader. Orienteringen är enkel eftersom det går att springa säkra vägval – ofta på en stig.

Vid banläggningen för Lidingö Challenge har jag eftersträvat att du som löpare ska få pröva löpning i varierande terräng. Kontrollerna sitter på eller i nära anslutning till så kallade ledstänger i form av stigar, bäckar eller vid punkter som syns tydligt i terrängen, exempelvis stenar eller tydliga höjder. I de flesta fall går det att välja att springa en stig som är lite längre och säkrare eller att ta ett lite kortare men mer riskfyllt vägval rakt genom skogen.

För att du som löpare ska få lite bättre känsla för löpningen under de olika etapperna har jag bett åtta av IFK Lidingös löpare att beskriva terrängen lite kortfattat. Deras terrängbeskrivningar kommer att publiceras som en följetong under kommande åtta dagar.”