Etapp 6: Elfvik (2/9)

Den sjätte etappen av Lidingö Challenge går ute på Elfvikslandet. Här möter löparen ett vackert naturområde med omväxlande skog och öppet kulturlandskap. Terrängen är relativt flack och lättlöpt. På norra delen av Elfvikslandet finns sammanhängande skogspartier med ett flertal motionsspår för löpning och ett stort antal ridstigar. Skogsmarken avgränsas av öppna betesmarker och ängar. I syd-nordlig riktning från Elfviks allé sträcker sig ett öppet stråk av ängsmark fram till Fågelöudde. Den östra delen av området domineras av Elfviks gård med anor från 1300-talet. 
Helena Karlsson
Född 1992
3:a SM medel och JVM-guld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *