Etapp 1: Grönsta (29/4)

Den första etappen av Lidingö Challenge går vid Grönsta. Terrängen är måttligt kuperad och mellan höjdpartierna finns ett stort antal sankmarker av varierande storlek. Höjdpartierna är många och diffusa. Skogen domineras av tall med inslag av bland annat gran och lövträd. Stora delar av området är relativt lättsprunget med god framkomlighet. Skogen mellan Grönsta och Sticklinge är ett mycket populärt friluftsområde. Det finns gott om löpbara stigar utöver de anlagda motionsspår som går i området. I norr ligger Grönstakolonin och Trolldalen som är Sveriges äldsta och näst äldsta sportstugeområden.

Sofia Adolfsson
Född 1987
10:a SM stafett 2013 och 13:e Tiomila 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *