Banläggning

SM Sprint 2012 - Øystein Kvaal Østerbø (1)Banläggare för Lidingö Challenge är Øystein Kvaal Østerbø som är norsk mästare och som bäst 3:a i världscupen i orientering. Här förklarar Øystein hur han tänkt vid banläggningen för Lidingö Challenge:

“Lidingö Challenge innebär tuff terränglöpning och enkel orientering. Terränglöpningen är bitvis krävande eftersom det under banan är stora höjdskillnader. Orienteringen är enkel eftersom det går att springa säkra vägval – ofta på en stig.

Vid banläggningen för Lidingö Challenge har jag eftersträvat att du som löpare ska få pröva löpning i varierande terräng. Kontrollerna sitter på eller i nära anslutning till så kallade ledstänger i form av stigar, bäckar eller vid punkter som syns tydligt i terrängen, exempelvis stenar eller tydliga höjder. I de flesta fall går det att välja att springa en stig som är lite längre och säkrare eller att ta ett lite kortare men mer riskfyllt vägval rakt genom skogen.

För att du som löpare ska få lite bättre känsla för löpningen under de olika etapperna har jag bett åtta av IFK Lidingös löpare att beskriva terrängen lite kortfattat. Deras terrängbeskrivningar kommer att publiceras som en följetong under kommande åtta dagar.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *