Terrängbeskrivning Långängen (26 augusti)

Etapp 5: Långängen (26/8)

Anmälan: http://eventor.orientering.se/Events/Show/9202

Den femte etappen av Lidingö Challenge går vid Långängen som är en del av Långängen-Elfviks naturreservat. Här möts löparen av en fantastisk kombination av vacker natur och rik kulturhistoria. I området finns omväxlande kulturmark, vattendrag och skogspartier. Området är småkuperat, men det är en betydande nivåskillnad främst mellan Ekholmsnässjön och berget söder om sjön. Berget är 48 m högt, vilket är den högsta punkten inom området. Långängens gård finns omnämnt i skrifter från sent 1300-tal men troligtvis är gården mycket äldre. I ättehagen som ligger nordväst om gårdsbyggnaderna finns ett gravfält från den yngre järnåldern.

Anders Carlsson
Född 1989
1:a Smålandskavlen och 6:a Tiomila

800px-Långängen_västra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *