Lätt som en plätt!

Lidingö Challenge är tuff terränglöpning och enkel orientering. Det betyder att det nästa alltid går att hitta stigar att följa (även om det självklart står var och en fritt att välja väg själv) och att kontrollerna i de flesta fall är lätta att hitta.

Här följer ett exempel på bana:

Exempel_LC_2014_1

Så här kan ett vägval se ut (med alternativ för ett par av sträckorna):

Exempel_LC_2014_1_vagval

Starten är vid parkeringen söder om Långängens gård.

Till första kontrollen finns det ett säkert vägval som innebär att du springer stigen åt sydväst; håller höger för att sedan springa den övre stigen längs höjden tills du passerar kraftledningen och ser kontrollen i gropen längre fram på vänster sida.

Till andra kontrollen kan du fortsätta på den stora stigen över det öppna fältet och sedan genom det mindre skogspartiet till den öppna triangelformade grusytan (”spårcentralen”). Fortsätt sedan västerut på den stora stigen mot Stockby motionsgård och sedan höger upp på det öppna gräsbevuxna området (”utomhusgymmet”) till en liten stig som korsar elljusspåret. Därefter följer du den lilla stigen som klättrar över hela berget och ner igen. Efter att du passerat elljusspåret en andra gång och en stig som går längs en sänka klättrar du upp på nästa höjd. Efter en brant på vänster håller du lätt höger och efter 100 meter sitter kontrollen i stigkorsningen.

Till den tredje kontrollen tar du dig enkelt genom att följa den lilla stigen du just kom på ner från höjden för att sedan korsa stigen som går i sänkan och sedan upp på nästa höjd. När du kommer till elljusspåret tar du höger (sydväst) och sedan sitter kontrollen i nästa stigkorsning.

Till fjärde kontrollen kan du välja ett relativt säkert vägval genom att springa lilla stigen söderut. När du passerat Stockby motionsgård (huset ska vara på din högra sida) så sneddar du åt vänster (österut) över det öppna gräsfältet och håller dig sedan i skogsgränsen längs stigen. Sedan tar du den lilla stigen in i skogen och du ser snart flera branter på höger sida. När stigen viker av till höger (västerut) upp på höjden efter branterna följer du den i en S-sväng då den möter en annan stig och strax därefter delar upp sig igen. Då följer du stigen rakt söderut och ser på höger sida en liten höjd. Då vet du att du är rätt och springer den korta biten till nästa stigkorsning där kontrollen sitter.

Till femte kontrollen kan du springa rakt österut på den lilla stigen över höjden. När du kommer ner till den större stigen så tar du vänster och sedan vänster igen på Lidingöloppspåret tills du korsat sankmarken. Därefter följer du den stora stigen åt öster som klättrar uppför sluttningen tills du kommer till en liten stig där du tar vänster upp på höjden. Efter att ha passerat en liten korsande stig, en sten och punkthöjd kommer du till en större stig som du korsar och vid stenen till höger sitter kontrollen.

Till sjätte kontrollen är det bara att ta den stora stigen rakt österut tills du passerat Breviksbadet. Du korsar den stora stigen och tar den lilla stigen som klättrar uppför branten till kontrollen som sitter där stigen går in i en sänka och delar sig.

Till den sjunde kontrollen är det ett säkert vägval att fortsätta i samma riktning och springa över höjden och fortsätta mot radhusen i öster. Väl framme vid den stora stigen som går i svackan tar du vänster och springer åt nordost. Först passerar du ett antal branter som kommer på höger sida och sedan ängsmarken som kommer på vänster sida. Framme vid den stora stigkorsningen korsar du cykelvägen och tar Lidingöloppspåret uppför branten. När backen planar ut ser du en liten våtmark till höger och sedan en stig du tar till höger. Efter en liten upp- och sedan utförslöpning kommer du till kontrollen som sitter i nästa stigkorsning.

Till den åttonde kontrollen tar du dig genom att ta den lilla stigen åt nordväst tills du är tillbaka på Lidingöloppspåret. Där tar du höger tills du rundat berget och kommit fram till kontrollen som sitter på en sten på stigens högra sida i ett öppet område.

Till den nionde kontrollen följer du Lidingöloppspåret i ett par vänster- och högersvängar. Efter att spåret gjort en svag vänstersväng korsas spåret strax av en mindre stig. Där sitter kontrollen en kort bit in på den lilla stigen på höger sida.

Till den tionde kontrollen kan du ta den lilla stigen söderut och korsa Lidingöloppspåret. Du följer stigen upp på höjden och över den första lilla stigen. När stigen delar sig i en Y-korsning tar du höger och springer förbi vindskyddet och sedan sneddar du utför branten på stigen ner mot ängsmarken. Där den lilla stigen korsar den stora stigen som letar sig i nordvästlig riktning ner i sänkan sneddar du in i skogen rakt västerut där kontrollen sitter.

Från sista kontrollen till målet tar du dig snabbt längs den stora stigen rakt söderut förbi Långängens gård.

Framme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *