Monthly Archives: August 2014

Elfvik 2 september

Etapp 6: Elfvik (2/9)

Den sjätte etappen av Lidingö Challenge går ute på Elfvikslandet. Här möter löparen ett vackert naturområde med omväxlande skog och öppet kulturlandskap. Terrängen är relativt flack och lättlöpt. På norra delen av Elfvikslandet finns sammanhängande skogspartier med ett flertal motionsspår för löpning och ett stort antal ridstigar. Skogsmarken avgränsas av öppna betesmarker och ängar. I syd-nordlig riktning från Elfviks allé sträcker sig ett öppet stråk av ängsmark fram till Fågelöudde. Den östra delen av området domineras av Elfviks gård med anor från 1300-talet.

Helena Karlsson
Född 1992
3:a SM medel och JVM-guld
See Translation

Lidingö Challenge 2014 – Etapp 6

På tisdag 2 september är det dags för etapp 6 av Lidingö Challenge. Här kommer lite praktisk information:

Samling/arena: Elfvik (https://goo.gl/maps/1Ucsr)
Parkering: Fågelöudde (gratis)
Start: Vid arenan. Fri start mellan kl 17:00 och 18:00.
Tidtagning: SI-pinnar finns till utlåning vid arenan. Återlämnas efter genomförd etapp.
Anmälan i Eventor: http://eventor.orientering.se/Events/Show/9199

Välkommen!
IFK Lidingö SOK

Terrängbeskrivning Långängen (26 augusti)

Etapp 5: Långängen (26/8)

Anmälan: http://eventor.orientering.se/Events/Show/9202

Den femte etappen av Lidingö Challenge går vid Långängen som är en del av Långängen-Elfviks naturreservat. Här möts löparen av en fantastisk kombination av vacker natur och rik kulturhistoria. I området finns omväxlande kulturmark, vattendrag och skogspartier. Området är småkuperat, men det är en betydande nivåskillnad främst mellan Ekholmsnässjön och berget söder om sjön. Berget är 48 m högt, vilket är den högsta punkten inom området. Långängens gård finns omnämnt i skrifter från sent 1300-tal men troligtvis är gården mycket äldre. I ättehagen som ligger nordväst om gårdsbyggnaderna finns ett gravfält från den yngre järnåldern.

Anders Carlsson
Född 1989
1:a Smålandskavlen och 6:a Tiomila

800px-Långängen_västra

Lidingö Challenge 2014 – Etapp 5 den 26 augusti!

På tisdag 26 augusti är det dags för etapp 5 av Lidingö Challenge. Här kommer lite praktisk information:

1. Anmälan i Eventor är nu öppen (http://eventor.orientering.se/Events/Show/9202)
2. Starten/målet är vid Långängen (https://goo.gl/maps/MDJ3Q)
3. Parkering sker vid Stockby motionsgård (gratis).
4. Det är fri starttid kl 17-18. Kom den tid som passar dig.
5. När du kommer till starten så gå till ”Anmälan” och pricka av dig och hämta en SI-pinne.
6. Det kommer att finnas coacher på plats som kan ge tips.
7. Efter löpningen går du till ”Utcheckning” och lämnar tillbaka din pinne.
8. Resultat kommer att anslås på vår hemsida.
9. Efter löpningen erbjuds enklare After Run i form av macka och kall/varm dryck.

Välkommen!
IFK Lidingö SOK

PS. Anmäl dig senast lördag den 23 augusti 2014 kl 23:59 i Eventor.